lunes, 21 de febrero de 2011

Refugi
Refuge

Fotografia, retolador sobre tela
Photography, felt-tip pen on fabric
80 x 100 cm
2010-2011Detall / Detail


Balloon
Fil, esmalt, rotulador, fusta
Thread, syinthetic enamel paint, wood
40 x 20 cm
2011Detall / DetailBuit 3
Emptiness 3

Transferència, bena d'escaiola, fil
Transfer, clay, thread
54 x 65 cm
2011Detall
Detail

Buit 2
Emptiness 2

Tela, fil
Fabric, thread
116 x 73 cm
2010-2011


Buit 1 (La Porta)

Emptiness 1 (The Door)

Tela, agulles, fil

Tela, agujas, hilo

Fabric, needles, thread

97 x 130 cm

2010 – 2011

Cartell de l'exposició en Denia

sábado, 12 de febrero de 2011


Golosines
fotografia digital
2011